روغن کنجد

روغن کنجد ایرانی یک لیتر
59,000 تومان

روغن کنجد مخصوص سرخ کردنی ، صد در صد خالص