عشقه

شنبه, 29 اردیبهشت,1397

عشقه

اسم انگلیسی:Bentwood

اسم علمی:Hedera helix

عشقه یک گیاه زینتی زیباست که اغلب به صورت خزنده روی زمین حرکت می کند برخی گونه ها ی آن در قسمت های مختلف ساقه با تولید ریشه به دیوار و سطوح مختلف می چسبند و به عنوان دیوار پوش کاربرد دارند

عشقهعشقه

کاربردهای درمانی

قسمت های مورد استفاده: ریشه، میوه و برگ

اثرات مهم: خلط آور و محرک

افزایش عملکرد ذهنی: عشقه سبب افزایش میزان توانایی و قوت و شادابی می شود این خواص سبب می شود همانند قهوه نقش محرک را بازی کند اما داروهای محرک اغلب کنش های بخش های اصلی بدن را سامان می بخشد زودرنجی، تپش قلب، اعتیاد و نگرانی پاره ای از عوارض جانبی ناشی از مصرف این گیاه است

تسریع در بهبود بیماری ها: یکی از اثرات دارویی عشقه تسریع در بهبود بعد از بیماری هاست برای این منظور روزانه نیم گرم از ریشه های خشک شده آن را استفاده کنید

هشدارها: به دلیل داشتن ماده سمی هائرین باید در مصرف آن دقت کرد

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید