حریم خصوصی

4 . سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی:

4.1. افتخار می کنیم به عنوان یک فروشگاه اینترنتی اطلاعات خصوصی اشخاص را محرمانه تلقی نمود و آنرا بجز مواردی که مراجع قانونی الزام می دارد، در اختیار غیر قرار ندهیم.   

4.2. این فروشگاه متعهد می‏‌شود، در حد توان، حریم شخصی شما را محرمانه تلقی نماید.

4.3. کاربر با ثبت نام و استفاده از این فروشگاه رضایت خود را از این قوانین و مقررات اعلام می نماید.

4.4. تمامی محتوای این فروشگاه بر روی فضای مجازی مانند لوگو، علائم تجاری، متن، توضیحات، تصاویر گرافیکی، داده ها و کلیه محتوای تولید شده، جزئی از اموال این فروشگاه محسوب می شود و حق استفاده و نشر تمام یا بخشی از آن بدون کسب مجوز کتبی مجاز نیست.